Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trendrapport bewegen en gezondheid 1996/1997

Author: Stiggelbout, M. · Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M.
Type:report
Date:1997
Publisher: NIA TNO
Place: Amsterdam
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 167384
ISBN: 90-6365-156-2
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbodoc · Nederland · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Sport · Lichamelijke factoren · Arbeid

Abstract

In het kader van het VWS doelfinancieringsprogramma 'Bewegen en Gezondheid' wordt door TNO-PG en NIA TNO een 'Monitor Bewegen en Gezondheid' ontwikkeld. Doel van deze monitor is het systematisch en periodiek verzamelen, opslaan en evalueren van gegevens over (1) bewegen van mensen in relatie tot gezondheid, zowel in de thuis- en werksituatie als tijdens sportbeoefening en (2) de positieve en negatieve gevolgen hiervan. Met deze gegevens moet het beleid op zowel het niveau van lokale, regionale en nationale overheid als van andere organisaties die zich bezig houden met het stimuleren van gezond bewegen. In het verlengde van deze monitor wordt periodiek een 'Trendrapport Bewegen en gezondheid' uitgebracht waarin een aantal kerngegevens over bewegen en gevolgen van bewegen in relatie tot de gezondheid zijn samengebracht. Dit rapport is de eerste in deze reeks, waarin antwoord wordt gegeven op de volgende vragen: (1) Wat is er bekend over de sport- en bewegingsparticipatie van de Nederlandse bevolking? (2) Wat is er bekend over de positieve gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit? (3) Wat is er bekend over de negatieve gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit, toegespitst op sport- en arbeidsblessures? (4) Welke gezondheidskundige richtlijnen bestaan er voor gezond bewegen?