Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkstressinterventies: tevéél theorie?

Author: Klein Hesselink, J.
Type:bookPart
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Dhondt, S.Vaas, F., Waardevol werk: van arbeidskwaliteit naar sociale innovatie, 77-89
Identifier: 574211
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

Abstract

Werkstress is al zeker veertig jaar een belangrijk onderdeel van het TNO-onderzoek gericht op de verbetering van de arbeidssituatie. Sinds de opkomst in de jaren zestig, hebben veel TNOmedewerkers zich met dit onderwerp bezig gehouden. Een belangrijke bijdrage van het eerste uur kwam van Dirken die met zijn Vragenlijst Organisatiestress ofwel de VOEG nog steeds aan de weg timmert. Zijn vragenlijst heeft al een aantal versies gekend en wordt nog steeds door het CBS toegepast om de gevolgen van mentale belasting in de Nederlandse beroepsbevolking te meten. Rode draad bij al deze metingen is dat het niveau van werkstress in de Nederlandse arbeidssituatie continu hoog is en dat leidde weer tot een reeks van aanbevelingen om deze problematiek ook daadwerkelijk aan te pakken. Omdat het werkstressniveau in al die jaren nauwelijks gedaald is, is het dan ook opzienbarend te noemen dat een grootschalige aanpak van werkstress nog steeds geen prioriteit heeft in de Nederlandse arbeidsorganisaties.