Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Make me move! : het ontwerpen van een stimulerende omgeving die kinderen uitnodigt om spontaan te bewegen: het vooronderzoek

Author: Overbeek, K. van · Vries, S.I. de · Jongert, M.W.A. · Hopman-Rock, M.
Type:report
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274812
Report number: KvL/JPB/2005.199
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Kinderen