Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte pleit voor aandacht achterstandswijken: Hoe bereiken we allochtone zwangeren?

Author: Korfker, D. · Detmar, S. · Buitendijk, S.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:TSG: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 7, 88, 362-364
Identifier: 573490
doi: DOI:10.1007/BF03089649
Keywords: Health · Perinatal mortality · Non-western migrants · Disadvantaged neighborhoods · Migrant outreach workers · Culturally sensitive information

Abstract

De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, ingesteld door minister Klink om de in vergelijking met andere EU landen relatief hoge perinatale sterfte in Nederland te onderzoeken, presenteerde onlangs haar bevindingen en aanbevelingen in het rapport ‘Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’.1 De Stuurgroep heeft de ambitie om het aantal maternale en perinatale sterftegevallen als gevolg van substandaard factoren in de zorg in de komende vijf jaar te halveren. Om dit te realiseren formuleert de Stuurgroep zeven speerpunten: 1. moeder en kind in de hoofdrol. 2. ‘gezond oud worden begint al in de baarmoeder’. 3. goed ge¨ınformeerde zwangere. 4. samen verantwoordelijk. 5. specifieke en intensieve aandacht voor vrouwen uit achterstandssituaties. 6. bevallende vrouw niet alleen. 7. 24/7 beschikbaarheid en