Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Cognitive task analysis and innovation of training : The case of structured troubleshooting

Publication files not online:

Author: Schaafstal, A.M. · Schraagen, J.M.C. · Berlo, M.P.W. van
Type:article
Date:2000
Source:Human Factors, 1, 42, 75 - 86
Identifier: 9799
doi: doi:10.1518/001872000779656570
Keywords: Psychology · Structured troubleshooting · Maintenance training · Cognitive task analysis · Job analysis · Problem solving · Troubleshooting · Personnel training · training · Working memory · Cognitive Science · Ships · Task Performance and Analysis

Abstract

Op basis van een cognitieve taakanalyse is met succes de training verbeterd van WD-onderhoudspersoneel. Technici worden sneller, lossen meer storingen op, terwijl de trainingsduur verkort wordt met 33%.