Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Toekomst voor leefstijlprogramma's op de werkplek?: enige huiver bij werkgevers en werknemers

Author: Lourijsen, E. · Wortel, E.
Type:article
Date:1994
Source:Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 1, 70, 7-10
Identifier: 135055
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Lifestyle · Alcoholisme · Nederland · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer

Abstract

Werkgevers kunnen door gezondheidsbevorderende activiteiten op het werk een bijdrage leveren aan de gezondheid van werkenden. Dit artikel gaat in op het gedrag, in het bijzonder de leefstijl, van werkenden, te weten: lichaamsbeweging, roken, voeding en alcoholgebruik. Na een beschrijving van de omvang van de problematiek en de invloed ervan op gezondheid en werk, wordt ingegaan op leefstijlprogramma's in bedrijven en hun effecten. Tenslotte wordt aangegeven waarom leefstijlprogramma's nog relatief weinig plaatsvinden in Nederland.