Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Niet alle hydrobeermiddelen beschermen even goed. Hydrofoberen beschermt beton tegen binnendringen chloride

Publication files not online:

Author: Vries, J. de · Polder, R.B. · Borsje, H.
Type:article
Date:1996
Institution: TNO Bouw
Source:Land + Water Technologie, 7/8, 16-17,19
Identifier: 329064
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructures · Built Environment

Abstract

De Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft onlangs het eindrapport gepresenteerd van een onderzoek naar het hydrofoberen van beton. Nagegaan is welk effect hydrofoberen heeft op chioride-indringing, corrosie van de wapening en vorstbestendig held. Het door TNO-Bouw verrichte onderzoek heeft tevens geleid tot het opstellen van prestatie-eisen en een keuringsmethode voor hydrofobeer middelen voor beton.