Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sociaal medisch onderzoek consultatiebureau kinderen: leefsituatie en gezondheid van 2151 levendgeborenen in Nederland; de pre- en perinatale periode

Author: Herngreen, W.P. · Reerink, J.D
Type:report
Date:1992
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 268543
Report number: 92.014
Keywords: Health