Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

ICT in de zorg : mensenwerk

Author: Brandt, E. · Buitendijk, S. · Vogels, T.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275152
ISBN: 978-90-5986238
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

Abstract

Moderne software en hardware; goede geautomatiseerde processen zijn daarbij onontbeerlijk. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. In deze publicatie wordt openhartig gesproken over ict-projecten in de zorg van TNO, de Engelse National Health Service(NHS) en Kaiser Permanente, de grootste zorgaanbieder van de Verenigde Staten. Wat ging goed en welke lessen zijn te leren uit de fouten die zijn gemaakt? Door kennis en ervaringen te delen, komt een goed geautomatiseerde gezondheidzorg een stapje dichterbij.