Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Implementatie van het Kijk- en Vertelboek materiaal voor peuters en kleuters met diabetes mellitus: gebruikersonderzoek

Author: Hosli, E.J.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274893
Report number: KvL/P&Z 2006.040
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Diabetes Mellitus · Peuters · KLeuters