Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ruggenprik als routine: waar is de evidence?

Author: Buitendijk, S.E.
Type:article
Date:2000
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 1, 25, 6-9
Identifier: 537851
Keywords: Health

Abstract

Zwangere vrouwen die epidurale analgesie wensen tijdens de bevalling lijken zich nauwelijks af te vragen of deze interventie negatieve gevolgen kan hebben voor henzelf of het kind. Onderzoekers hebben zich hiermee wel beziggehouden, maar nauwelijks in gerandomiseerde trials bij een laagrisicopopulatie waarin andere farmocologische vormen van pijnstilling vergeleken werden met epidurale analgesie.