Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

CIVO workshop 'Low digestibility carbohydrates' opgedragen aan Dr. A.P. de Groot bij de gelegenheid van zijn afscheid van CIVO-TNO

Publication files not online:

Author: Dokkum, W. van · Feron, V.J. · Hermus, R.J.J.
Type:article
Date:1987
Institution: Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO
Source:Voeding, 2, 48, 55-59
Identifier: 247360
Keywords: CIVO-TNO

Abstract

Op 27 en 28 november 1986 werd door het Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO te Zeist een internationale workshop georganiseerd die handelde over de industriële, voedingskundige, microbiële, toxicologische en wettelijke aspecten van het gebruik van 'Low Digestibility Carbohydrates' (LDC). Naast het presenteren van de 'state of the art', was een belangrijke doelstelling van de workshop het bespreken van het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de biologische effecten van LDC en het aangeven van gebieden voor toekomstig onderzoek. De workshop was opgedragen aan Dr. A.P. de Groot ter gelegenheid van zijn pensionering en officiëel afscheid van CIVO-TNO. De Groot heeft jarenlang belangwekkende bijdragen geleverd aan voedingskundig en toxicologisch ondezoek van LDC, met name aan het onderzoek van lactose, lactitol, isomalt, chemisch gemodificeerde zetmelen en voedingsvezel. Dit blijkt onder meer uit zijn literatuurlijst die aan dit verslag is toegevoegd en die voor deze gelegenheid is aangevuld met een selectie van op het onderwerp betrekking hebbende niet vertrouwelijke CIVO-rapporten waarvan De Groot auteur of co-auteur is. Bovendien is er een lange reeks confidentiële CIVOrapporten, waarin onderzoek op dit terrein is vastgelegd dat onder leiding van De Groot werd uitgevoerd in opdracht van onder meer de Nederlandse zetmeelfabrikanten. Aan de workshop werd op uitnodiging deelgenomen door een vijftigtal vertegenwoordigers van industrie, overheid, universiteiten en andere instellingen uit diverse Europese landen en uit de Verenigde Staten. De proceedings zullen dit voorjaar in boekvorm bij Pudoc verschijnen. Hierna volgt een korte samenvatting van de voordrachten en discussies.