Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gebrek aan Arbocuratieve afstemming jarenlang herkend maar niet erkend : van verleden tot heden (1) : de periode tot begin jaren '90

Author: Buijs, P.C.
Type:article
Date:2001
Institution: TNO Arbeid
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 5, 9, 133-138
Identifier: 276591
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · History · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen

Abstract

Op 12 februari 2001 presenteerden de voorzitters van Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde (NVAB) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een leidraad voor de afstemming tussen huis- en bedrijfsarts. Het opstellen van deze leidraad illustreert duidelijk dat men anno 2001 de noodzaak voor betere Arbocuratieve samenwerking breed onderschrijft. Deze noodzaak werd in het verleden niet altijd onderkend, zoals blijkt uit het in dit artikel gepresenteerde overzicht van onderzoeken uit de jaren '60, '70 en '80.