Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Stappenplan : zeven succesfactoren voor loopbaanbeleid

Author: Heemskerk, F. · Huiskamp, R. · Keijzer, L.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Gids voor personeelsmanagement, 7/8, 87, 28-31
Identifier: 158596
Keywords: Employability · Samenwerking · Brainstormen · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Job rotation · Overplaatsing · Herplaatsing · Loondifferentiatie · Arbodiensten · Midden-en kleinbedrijf · Job search · Arbeidsmarktgedrag

Abstract

Aan de hand van geselecteerde cases en telefonische vraaggesprekken wordt in deze bijdrage uitgelegd hoe zeven factoren de kans op een succesvol loopbaan beleid vergroten. 1. Strategisch beleid: verweef het loopbaanbeleid met de strategische agenda van een organisatie. 2. Gezamenlijk voordeel: leg een sterke koppeling tussen voordelen voor de organisatie en die van de individuele medewerker. 3. Preventief loopbaanbeleid: men moet zich op vroegtijdige interventies richten, op het voorkomen van problemen. 4. Blijvend actief en innovatief: steeds opnieuw energie stoppen in ontwikkeld beleid en deze bijstellen waar nodig. 5. Externe oriëntatie: samenwerking zoeken met andere bedrijven. 6. Ondersteuning van zelfsturing: stimuleer werknemers om zelf aan hun loopbaan te werken. 7. Op effecten van interventies sturen en na afloop echt vaststellen wat is bereikt. Uit deze inventarisatie blijkt dat er een grote verscheidenheid aan loopbaaninterventies plaatsvindt in Nederland, maar ook de manier waarop deze worden ingezet varieert. Het doel van een veelzijdige loopbaan is de brede en duurzame inzetbaarheid van het personeel, ook op latere leeftijd, maar ook met plezier langer doorwerken.