Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Monitoring van de contractfase van het programma verzuim omlaag : kaderregeling arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie 2002 van de sector welzijn

Author: Ybema, J.F. · Berg, R. van den · Heemskerk, F.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274544
Report number: 10253/12184
Keywords: Workplace · Welzijn · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Sociaal contract · Overheidssteun · Subsidies · Nederland · Statistieken · Enquetes · Vragenlijsten · Welzijnszorg

Abstract

Het Programma Verzuim Omlaag (PVO) is een onderdeel van de Kaderregeling Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie 2002 van de Sector Welzijn en heeft als doel het ziekteverzuim, de WAO-instroom, de werkstress en gevoelens van sociale onveiligheid in deze sector te verminderen. Het Sectorfonds Welzijn heeft gekozen voor een nieuwe opzet bij de aanmelding voor de Kaderregeling Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie 2002. Een belangrijke vernieuwing is dat de welzijnsinstellingen die willen deelnemen aan het PVO worden bezocht door een adviseur die samen met de instelling de behoeften van de instelling aan ondersteuning op AVR-gebied bespreekt. Vervolgens stellen instelling en adviseur samen een contract op, waarin wordt vastgelegd welke maatregelen de instelling inkoopt met de gelden van de Kaderregeling. Instellingen die deelnemen aan het PVO kunnen met hulp van de adviseur een keuze maken uit een pakket van 29 producten. Elk van deze producten richt zich op één van de speerpunten van PVO. In dit rapport wordt verslag gedaan van de monitoring van de contractfase van het Programma Verzuim Omlaag.