Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De WEBA-Methode : Deel 5: NOVA-WEBA handleiding : Een vragenlijst om welzijnsknelpunten op te sporen

Author: Dhondt, S. · Houtman, I.
Type:report
Date:1996
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 166298
Report number: 96.027
Keywords: Workplace · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Nederland · Enquetes · Vragenlijst · Nova-weba

Abstract

Deze publikatie is de handleiding voor de NOVA-WEBA (NIPG OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid). De NOVA-WEBA is afgeleid van het werkplekanalyse-instrument de WEBA-methodiek. Met deze gestandaardiseerde vragenlijst kan op een snelle wijze welzijnsrisico's in functies worden beschreven welke volgends de Arbeidsomstandighedenwet vermeden moeten worden. De NOVA-WEBA kan ook worden gebruikt om een risico-inventarisatie en -evaluatie op het vlak van psychische belasting te realiseren. De vragenlijst is in de publikatie bijgevoegd als bijlage.