Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De aanvraag van een Rea-voorziening in de praktijk

Publication files not online:

Author: Vinke, H. · Besseling, J.
Type:article
Date:2001
Institution: TNO Arbeid
Source:Maandblad reïntegratie, 5, 1, 23-26
Identifier: 276657
Keywords: Workplace · Wet REA · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA

Abstract

Sinds 1 juli 1998 is de Wet Rea van kracht. In dit artikel staat de vraag centraal hoe de uvi's in de praktijk omgaan met aangevraagde Rea-voorzieningen en hoe dit zich verhoudt tot de wettelijke bepalingen hier omtrent. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke consequenties van de handelwijze van de uvi's met het oog op het toekomstige gebruik van Rea-voorzieningen.