Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gesubsidieerde arbeid van blackbox naar whitebox : en wat daar voor nodig is

Publication files not online:

Author: Hazelzet, A. · Pennings, M. · Bennenbroek, F.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Werk en inkomen, 2, 1, 12-15
Identifier: 277398
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gepremieerde en gesubsidieerde sector

Abstract

Door de nieuwe accenten die worden gelegd in de sociale zekerheid hebben gemeenten de volledige verantwoordelijkheid voor het voeren van een actief reïntegratiebeleid. Om gemeenten te ondersteunen bij het aan het werk helpen en houden van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, heeft TNO Arbeid in samenwerking met de gemeente Hengelo/SWIMT de methode Beoordeling Prestatiemogelijkheden ontwikkeld. In dit artikel wordt ingegaan op maatregelen die gemeenten kunnen nemen om gesubsideerde arbeid tot een succes te maken en hoe de methode Beoordeling Prestatiemogelijkheden daaraan een bijdrage kan leveren. Het geheel wordt geïllustreerd met de praktijkervaringen die Hengelo/SWIMT inmiddels met de methode heeft opgedaan.