Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sint-Servaaskerk te Maastricht. Ontwikkelingen in de restauratievisie

Publication files not online:

Author: Hees, R.P.J. van
Type:article
Date:2013
Source:Bunnik, T.Schellen, H.Vernimme, N.Verstrynge, E., WTA Studiedag plafond- en wandschilderingen , Maastricht, 26 april 2013, 1-11
Identifier: 471598
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

De St. Servaaskerk te Maastricht is in zijn huidige verschijningsvorm het resultaat van een reeks bouwactiviteiten die mogelijk al in de 6e eeuw is begonnen. De huidige kerk bevat nog aanzienlijke delen, zoals het schip, die teruggaan op de Romaanse kerk, gesticht als pelgrimskerk rond het graf van St. Servaas, die in 1039 door 12 bisschoppen werd ingewijd. Andere belangrijke nu zichtbare onderdelen zoals het oostkoor en de westbouw dateren uit de 12e eeuw. De huidige verschijningsvorm is in belangrijke mate mede bepaald door twee grote restauratiecampagnes, die van Cuypers uit eind 19e / begin 20e eeuw en die van Van Hoogevest en Satijn uit de jaren 1981-1993. In het geheel van de laatste restauratie nam die van het 13e eeuwse Bergportaal een bijzondere plaats in: het Bergportaal vormt samen met het zuidportaal van de kathedraal van Lausanne het enige 13e eeuwse portaal waar nog sporen van de oorspronkelijke polychromie op beelden bewaard is gebleven. In dit artikel wordt eerst ingegaan op de bouwgeschiedenis en vervolgens op de restauraties en de visie die daaraan ten grondslag lag, waarbij het Bergportaal wordt gebruikt om zowel de technische achtergronden en staat van conservering als de ontwikkeling in de restauratievisie te illustreren.