Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Opsporing familiaire hypercholesterolemie bij kinderen geindiceerd? Bij uitzondering wel [Search for familial hypercholesterolaemia in children indicated? Only exceptionally]

Publication files not online:

Author: Gevers Leuven, J.A.
Type:article
Date:1997
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 52, 141, 2551-2554
Identifier: 234280
Keywords: Health · Child · Cholesterol blood level · Diagnostic test · Familial hypercholesterolemia · Human · Ischemic heart disease · Note · Screening · Adolescent · Child · Cholesterol · Cholesterol, LDL · Diet, Fat-Restricted · Humans · Hyperlipoproteinemia Type II · Stress, Psychological

Abstract

De onderste leeftijdsgrens bij het opsporen van hypercholesterolemie in de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap is 18 jaar.1 De (herziene) cholesterolconsensus uit 1991 geeft geen ondergrens aan.2 Familiaire hypercholesterolemie (FH)3 neemt een speciale plaats in, omdat het cardiovasculaire risico in bepaalde families buitensporig hoog kan zijn (zie het betoog van Bakker in dit nummer, bl. 2548). Veel familieleden van een probandus met FH weten niet dat de cholesterolconcentratie bij hen sterk verhoogd kan zijn. Nu er een werkzaam middel is om de prognose te verbeteren, lijkt opsporing van volwassenen met FH geen punt van discussie meer. Tegen opsporing van FH in de kinderleeftijd, door onderzoek van bloed, zijn echter bedenkingen aan te voeren.