Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De problematiek van moeilijk objectiveerbare klachten in kaart gebracht

Author: Brenninkmeijer, V. · Bossche, S.N.J. van den · Malij, I. · Blonk, R.W.B. · Houtman, I.L.D.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 274633
Report number: 018.25014/9162
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Enquetes · Diagnostiek · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Literatuuronderzoek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Pathologie · Psychologie

Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennende studie naar de problematiek omtrent de beoordeling van moeilijk objectiveerbare klachten. TNO Arbeid heeft deze studie uitgevoerd in het kader van het TNO-doelfinancieringsprogramma ‘Arbeid en Gezondheid’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De problematiek van moeilijk objectiveerbare klachten heeft de afgelopen decennia sterk in de belangstelling gestaan, maar er is weinig onderzoek naar verricht. Deze studie tracht deels te voorzien in deze leemte en brengt de problematiek in kaart door middel van literatuuronderzoek en interviews met diverse professionals uit de (para)medische en psychologische praktijk. De volgende vragen stonden centraal: 1. In hoeverre bestaat er overeenstemming omtrent de betekenis van het begrip ‘moeilijk objectiveerbare klachten’?; 2. Welke klachten worden als moeilijk objectiveerbaar beschouwd?; 3. In hoeverre beschouwt men het moeilijk kunnen objectiveren van klachten als een belangrijk probleem?; 4. Welke factoren bepalen of een klacht al dan niet als moeilijk objectiveerbaar ervaren wordt?; 5. Hoe zou men de beoordeling van moeilijk objectiveerbare klachten kunnen verbeteren?