Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Aangeboren afwijkingen

Author: Monhangoo, A. · Tamminga, P. · Bakker, M. · Buitendijk, S.E. · Walle, H. de
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 4, 34, 39-42
Identifier: 538642
Keywords: Health

Abstract

Voor de hoge perinatale sterfte in Nederland ten opzichte van andere Europese landen is op dit moment geen eenduidige verklaring te geven. Aangeboren afwijkingen zijn naast vroeggeboorte en laag geboortegewicht een belangrijke oorzaak van perinatale sterfte. Wij vergelijken de prevalentie van een viertal aangeboren afwijkingen op Europees niveau. Het betreft aangeboren afwijkingen die direct bij de geboorte zichtbaar zijn en die vroegtijdig opgespoord kunnen worden. Vroegtijdige opsporing is vooral van belang voor letale aangeboren afwijkingen zoals anencefalie.