Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sedentair gedrag en gezondheid: lang zitten een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid

Author: Hendriksen, I.
Type:report
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 531929
Keywords: Workplace · Gedrag · Zitten · Gezondheid

Abstract

Dat onvoldoende lichaamsbeweging ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is al geruime tijd bekend. Nog vrijwel onbekend is dat lang zitten (sedentair gedrag) eveneens gezondheidsrisico’s kent, onafhankelijk of iemand voldoende sport of beweegt. Met name ons werk is een belangrijke bron van lang zitten, waardoor gesproken kan worden van een nieuw arbeidsrisico.