Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 5 : Stappenplan : als loopbaanadviseur beter presteren

Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275296
Report number: APRO/2007.205/11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Personeelswerving · Competenties · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. De onderzoeksfase bestond uit een literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek bij loopbaancentra naar loopbaanbeleidspraktijken. De onderzoeken hebben ontwerpeisen opgeleverd voor de verbetering van de begeleiding door loopbaanadviseurs. De implementatie en toetsing ervan in vier loopbaancentra in zorginstellingen in de 2de helft van 2006, toont onder meer aan dat P&O-ers en medewerkers van loopbaancentra concrete hulpmiddelen willen hebben om hun dienstverlening te ontwikkelen en te verbeteren. Daarom is dit stappenplan ontwikkeld, dat bestaat uit de volgende onderdelen/vragen: 1. Wat is uw doel? 2. Wat is uw doelgroep? 3. Hoe is de toeleiding van de kandidaten? 4. Welke loopbaandiensten biedt u? 5. Wat zijn de beoogde resultaten? 6. Resultaten behaald? 7. Hoe zorgt u voor uzelf? Elk onderdeel wordt afgesloten door een hoofdstuk 'Advies' met hulpmiddelen en suggesties.