Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wat gaan we eten? : uitdagingen voor onderzoek in Nederland naar voeding en gezondheid

Attachments

Author: Klein, E. · Maathuis, E. · Wever, C. · Greft, A. van der · Tas, W. · Beekman, V. · Gilissen, L. · Gorcom, R. van · Jansman, A. · Kardinaal, A. · Koppele, J. te · Schenk, E. · Sluis, A. van der · Teeuw, J. · Verhagen, H. · Zandvoort, C. van · Zondervan, C.
Type:book
Date:2007
Publisher: ZonMW
Place: Den Haag
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 293803
Keywords: Movement · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Patienten · Gezondheid · Sociale lagen · Standen · Preventie

Abstract

ZonMw heeft samen met Wageningen UR, TNO en RIVM een programmeringsstudie over voeding en gezondheid uitgebracht. De studie doet onder meer aanbevelingen voor het werken aan preventie van chronische ziekten (te beginnen bij kinderen), de verbetering van de kwaliteit van leven (te beginnen bij de doelgroep ouderen en patiënten) en het ondersteunen van gezonde voedingspatronen bij doelgroepen met een lage sociaal-economische status. Er worden vijf aanbevelingen gedaan en uitgewerkt: (1) Versterk samenhang en samenwerking in het onderzoek. (2) Werk aan preventie van chronische ziekten, te beginnen bij de doelgroep kinderen. (3) Werk aan de verbetering van de kwaliteit van leven, te beginnen bij de doelgroep ouderen en patiënten. (4) Ondersteun gezonde voedingspatronen, te beginnen bij doelgroepen met een lage sociaal-economische status.(5) Onderbouw en monitor de gezondheidswaarde van voedsel.