Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effect van houding, beweging en wind op de kledingisolatie

Author: Havenith, G. · Heus, R.
Type:book
Date:1989
Publisher: MIN SZW DGA
Place: Den Haag
Institution: Instituut voor Zintuigfysiologie TNO
series:
Studie
Identifier: 163199
Report number: S 43-1
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beschermende kleding · Veiligheidskleding · Protective clothing · Koude · Fysische verschijnselen

Abstract

In opdracht van het DGA is in het beschreven experiment met de methode van partiële calorimetrie het effect van zitten, twee loopsnelheden (.3 en .9 m/s) en drie windsnelheden (0, .7 en .4 m/s) op de kledingisolatie onderzocht in relatie tot de isolatie van dezelfde kleding tijdens staan zonder wind. Dit is uitgezocht voor drie kledingensembles (A: broek, polo, trui ; B: A + overall ; C: A+ regenoverall) met vier proefpersonen. Elke meting is een keer herhaald. The effect of bearing, movement and wind on clothing-isolation.