Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Innovaties voor goed binnenmilieu: slim meten is beter weten

Publication files not online:

Author: Doorn, W. van · Jacobs, P.
Type:article
Date:2019
Source:Epidemiologisch Bulletin, 54, 58-61
Identifier: 866653
Keywords: Ergonomics · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

Technologische innovaties maken het mogelijk om veel beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het leefmilieu, zowel buiten als binnen, en zo bij te dragen aan een gezondere leefomgeving. Slim meten is niet alleen een technische innovatie maar ook een sociale: de nieuwe techniek maakt het veel beter mogelijk om burgers te betrekken bij het meten. GGD Haaglanden werkt daarom in toenemende mate samen met technologiepartners, zoals TNO in Delft, om de mogelijkheden die de techniek biedt in te zetten voor een gezonde leefomgeving in Haaglanden