Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Occlusion as a measure for visual workload : an overview of TNO occlusion research in car driving

Publication files not online:

Author: Horst, A.R.A. van der
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Technische Menskunde
Source:Applied ergonomics, 3, 35, 189-196
Identifier: 11777
doi: doi:10.1016/j.apergo.2003.11.010
Keywords: Traffic · Visual workload · Occlusion · Workload · Driver behaviour · Traffic safety · Driver distraction · Fysieke arbeidsbelasting · Verkeersveiligheid · Chauffeurs · Horen · Zien · Fysieke belasting

Abstract

Visuele occlusietechnieken blijken een effectief middel om de visuele werklast van automobilisten te bepalen, zowel bij het bepalen van de minimale informatie die ze nodig hebben als voor evaluatie van nieuwe telematicatoepassingen zoals Heading Control en Adaptive Cruise Control