Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Hoe werknemers onderhandelen : taakautonomie en self-efficacy bij integratief onderhandelen en onderhandelingsuitkomsten in arbeidsrelaties

Publication files not online:

Author: Oeij, P.R.A.
Type:book
Date:2005
Publisher: Open Universiteit
Place: Heerlen
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274715
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Enquetes · Telecommunicatie

Abstract

In het kader van de studie Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Open Universiteit Nederland te Heerlen is onderzoek gedaan naar de vraag of het voor de tevredenheid over de arbeidsrelatie belangrijker om goed te kunnen onderhandelen of om een goed ontworpen functie te hebben? Onderzocht werd in hoeverre taakautonomie en onderhandelings-self-efficacy (het zelfoordeel over onderhandelingsvaardigheden) van invloed zijn op onderhandelen dat is gericht op samenwerking (integratief onderhandelen). Daarna werd bekeken of integratief onderhandelen samenhangt met oordelen over de uitkomst van onderhandelingen over de arbeidsrelatie (uitkomstrechtvaardigheid) en met het ervaren van psychologische contractbreuk. Tenslotte werd bestudeerd of er een rechtstreekse relatie is tussen taakautonomie en onderhandelings-self-efficacy aan de ene kant en uitkomstrechtvaardigheid en psychologische contractbreuk aan de andere kant. Er werd een 'survey' gehouden bij werknemers van een telecombedrijf. Zowel persoonlijk gedragskenmerken als situationele kenmerken, zoals taakautonomie, kunnen van betekenis te kunnen zijn bij het verbeteren van arbeidsrelaties.