Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Urban Strategy koppelt modellen. Gevolgen van beleidsplannen in beeld

Author: Schelling, A. · Meijeren, J. van · Borst, H.C.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Bouw en Ondergrond
Source:Verkeerskunde, Mei, 4, 59, 34-39
Identifier: 331434
Keywords: Urban Development · Built Environment