Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zelfredzaamheid bij crises : de sleutelfiguur als spil binnen sociale netwerken

Author: Hof, T.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, december, 20
Identifier: 23681
Keywords: Safety · emergencies · crisis management

Abstract

Bij calamiteiten en rampen zijn de eerste uren van groot belang. Vóór hulpverleners arriveren moeten mensen zichzelf en anderen kunnen redden. Kunnen we kennis over sociale netwerken toepassen om zo zelfredzaamheid van burgers bij crises te versterken?