Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geweld en zwangerschap: een probleem voor de verloskundige?

Author: Offerhaus, P. · Buitendijk, S.E.
Type:article
Date:2003
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 4, 28, 186-193
Identifier: 537857
Keywords: Health

Abstract

Geweld tegen zwangeren is een ernstig maatschappelijk probleem met grote gevolgen voor de gezondheid van moeder en kind. Volgens een verkennend onderzoek zijn veel verloskundigen inmiddels gewend om naar seksueel geweld in het verleden te vragen, maar staan zij ietwat ambivalent tegenover het bespreekbaar maken van actueel relationeel geweld tegen de cliënte.