Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Privacy en identiteit in de informaitesamenleving

Author: Lieshout, M. van
Type:report
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Identifier: 465320
Keywords: Informatics · Privacy · Internet

Abstract

Om allerlei redenen wordt de privacy van burgers steeds verder ingeperkt, dit gaat in kleine stapjes. Actuele, complexe vraagstukken die hierover gaan zijn bijvoorbeeld de ov-chipkaart, het kinddossier en rekeningrijden. Een vaak gehoorde reactie is: Als je niets te verbergen hebt, dan mogen je gegevens op straat liggen. Maar denken we niet te eenvoudig over dit vraagstuk? De toename van databestanden en de koppeling daarvan vraagt om een antwoord. TNO denkt daarom, als onafhankelijke en internationaal erkende kennisinstelling, graag actief mee over alle aspecten rond privacy. Zowel de technische als naar de maatschappelijke. Tegenwoordig is privacy weer een actueel issue. In de media verschijnen berichten over mogelijke schendingen van de persoonlijke levenssfeer en ongewenste gevolgen van het koppelen van databestanden. Op steeds meer plaatsen liggen steeds meer gegevens en die zijn steeds beter en eenvoudiger te combineren. De vraag is hoe ver je daarmee wilt en kunt gaan. Er moet niet alleen worden gekeken naar of de maatregel zinvol is, maar ook of hetzelfde effect niet op een andere meer privacyvriendelijke manier bereikt kan worden. Binnen een speciale werkgroep privacy wordt dit onderwerp binnen TNO vanaf verschillende kanten onderzocht. Dit paper geeft een indruk van hoe TNO tegen het onderwerp aankijkt en wat zij er mee doet.