Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Op weg naar een Gezonde Wijk: Factoren voor effectieve Intersectorale samenwerking

Author: Klauw, D.M. van der · Broek, E.M.F. van den · Empelen, P. van
Type:report
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 452798
Report number: LS 2011.058
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human · SP - Sustainable Productivity LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences