Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezondheidsraad: tripeltest voor alle zwangeren

Author: Buitendijk, S.E. · Borkent, M.
Type:article
Date:2001
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 10, 26, 785-794
Identifier: 538193
Keywords: Health

Abstract

Onlangs adviseerde de Gezondheids­ raad om alle zwangere vrouwen, ongeacht hun leeftijd, een test aan te bieden om hun kans op een kind met neuralebuisdefecten of Downsyndroom te bepalen. Volgens de commissie die het advies voorbereidde, wegen de voordelen van de screeningstest op tegen de evidente nadelen.