Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werken met spierdystrofie : Verslag van een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)

Author: Wevers, C.W.J. · Nijboer, I.D.
Type:report
Date:1990
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 275317
ISBN: 90-6743-173-7
Report number: 90.039
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeid door lichamelijk gehandicapten · Spieraandoeningen

Abstract

Dit rapport gaat over een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van mensen met de neurologische spierziekte facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD). Het onderzoek heeft als doel de feitelijke werksituatie en de eventuele problemen daarbij van mensen met deze ziekte in kaart te brengen. Hieruit komen aanbevelingen voort omtrent meer of minder geschikte functies en eventuele werkaanpassingen, zoals het aanpassen van arbeidstempo en arbeidstijden. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van enquêtes.