Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arthrokinetic information affects linear self-motion perception

Publication files not online:

Author: Bles, W. · Jelmorini, M. · Bekkering, H. · Graaf, B. de
Type:article
Date:1995
Institution: TNO Technische Menskunde
Source:Journal of Vestibular Research, 2, 5, 109 - 116
Identifier: 8267
Keywords: Perception · Otolith · Sled · Somatosensory · Vection · adult · article · human · human experiment · joint · movement perception · normal human · otolith · priority journal · Human · Joints · Motion Perception · Movement · Pursuit, Smooth · Self Concept · Sensory Deprivation · Vestibule

Abstract

De arthrokinetische lineaire bewegingsinformatie via handcontact kan een lineaire eigenbewegingssensatie te weeg brengen. Deze sensatie is dominant over in grootte vergelijkbare vestibulaire bewegingssensaties.