Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Tachtig jaar TNO

Author: Lintsen, H.
Type:book
Date:2012
Publisher: TNO ; Stichting Historie der Techniek
Place: Delft ; Eindhoven
Identifier: 465790
Keywords: Research · History · TNO · TNObeleid · Research · Historisch materiaal TNO · General · General · Staf · Directie en Diensten

Abstract

TNO, Nederland’s grootste zelfstandige researchorganisatie, speelt van oudsher een belangrijke rol binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur. In het kader van het 80 jarig jubileum van TNO in 2012 heeft de SHT de geschiedenis van de organisatie in kaart gebracht. Het bijna 300-pagina's tellende boek is ook een maatschappijgeschiedenis. De onderzoeksactiviteiten van TNO weerspiegelen immers de vraagstukken die de afgelopen 80 jaar leefden in Nederland. In de ontwikkeling van de organisatie is de dynamiek van de samenleving zichtbaar. Tegelijkertijd beïnvloedde TNO op haar beurt de geschiedenis van Nederland. In relatie tot TNO komen grote thema’s zoals de industrialisatie en modernisering van Nederland, het welzijn van de Nederlander en de nationale veiligheid uitgebreid aan bod.