Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Controversen in de preventieve gezondheidszorg IV de eerstelijnsgezondheidszorg [Controversies in preventive health care IV Primary health care]

Publication files not online:

Author: Schaapveld, K. · Hirasing, R.A.
Type:article
Date:1993
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 4, 137, 176-179
Identifier: 232123
Keywords: Health · antibiotic agent · estrogen · hepatitis b vaccine · body weight · hepatitis b · human · meningitis · normal human · osteoporosis · primary health care · short survey · Antibiotics · Estrogen Replacement Therapy · Female · Hepatitis B Vaccines · House Calls · Human · Life Style · Meningitis, Bacterial · Obesity · Primary Health Care · Primary Prevention · Risk Factors