Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Low-cost simulators 1b: task- and cost-utility data of a driver training and UAV-operator training course

Attachments

Author: Helsdingen, A.S. · Korteling, J.A. · Bosch, K. van den
Type:report
Date:1998
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Institution: TNO Technische Menskunde
Identifier: 8943
Report number: 1998 A002
Keywords: task analysis · mission analysis · military

Abstract

Uit taakanalyses en verzamelde kosten-baten informatie van een militaire rijopleiding en een opleiding voor besturing van onbemande vliegtuigen blijkt dat deze opleidingen geschikt zijn voor implementatie van low-cost simulatoren.