Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Steekproef en kader voor onderzoek door de Raad voor Werk en Inkomen

Author: Vos, E.L. de · Berg, R. van den
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 174784
Keywords: Workplace · Raad voor Werk en Inkomen · Werkloosheid · UWV · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Werklozen

Abstract

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wil beoordelen of de "Sluitende Aanpak" voor werklozen voldoende sluitend is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een a-selecte gestratificeerde steekproef uit de bestanden van het UWV. Doel van de RWI is om dossiers van personen te selecteren die nieuw werkloos zijn geworden in de periode van januari 2001 tot en met maart 2001. Deze personen zullen in de loop der tijd worden gevolgd. TNO Arbeid heeft de steekproef getrokken. De RWI wil tevens inzicht krijgen in het steekproefkader en de daarbij gebruikte bestanden en in de dynamiek van in- en uitstroom van de doelgroep Sluitende Aanpak. Zij verzocht daarom aan TNO Arbeid om voor het eerste cohort dat in 2001 instroomde in de WW, een beperkte analyse uit te voeren op het gekoppelde UWV- en CWI-bestand. In dit rapport worden alleen de resultaten vermeld in verband met de beschrijving van het steekproefkader. Uit de analyses in het kader van de steekproeftrekking en andere recent gestarte analyses blijkt dat de bronbestanden van het CWI en het UWV goed geschikt zijn voor het trekken van een betrouwbare steekproef, en dat geldt met name voor het bestand van het UWV GAK in genoemde periode.