Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lawaai op de arbeidsplaats : inventarisatieonderzoek met betrekking tot de optredende geluidsniveaus op de arbeidsplaatsen in de zuivelindustrie

Attachments

Type:book
Date:1989
Publisher: Min. SZW, Arbeidsinspectie DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 163111
Report number: Ser. 4, S 57-2
Keywords: Workplace · Nederland · Zuivelindustrie · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Lawaaibestrijding · Vzuivelproducten

Abstract

Dit rapport is de neerslag van een onderzoek naar geluid in de zuivelindustrie. Het onderzoek is gericht op het aangeven van de stand van de techniek op het gebied van lawaaibestrijding en het aangeven van technische mogelijkheden tot het reduceren van geluid van lawaaiige machines en apparaten. Tevens wordt een overzicht gegeven van aandachtspunten die van belang zijn bij het aanschaffen van nieuwe machines en apparatuur. Na een algemene beschrijving van de zuivelindustrie wordt een beschrijving gegeven van veel voorkomende lawaaiige machines en installaties, met speciale aandacht voor de geluidbronnen. Dan volgt een kort overzicht van normen, grenswaarden en richtlijnen en een beknopte beschrijving van een aanbevolen standaard-meetmethode. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de geluidniveaus op de arbeidsplaats bij de eerder beschreven machines en installaties, gevolgd door een beschrijving van mogelijke geluidreducerende voorzieningen. Het rapport wordt afgesloten met een korte beschouwing over de kosten van akoestische voorzieningen. Investigation into noise produced in the dairy industry.