Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Economische evaluatie van het landbouwkundig onderzoek. Rapport van de Studiecommissie

Type:report
Date:1970
Publisher: TNO
Place: Den Haag
Institution: Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO
series:
Research management studies
Identifier: 96621
Keywords: Agriculture · Economic analysis · Agriculture · Management