Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Man-vrouw verschillen in werkgerelateerde risicofactoren voor (ziekteverzuim vanwege) klachten aan het bewegingsapparaat

Author: Hooftman, W.E. · Beek, A.J. van der · Bongers, P.M. · Mechelen, W. van
Type:lecture
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 777278
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit

Abstract

Body@Work Seminar "Werken aan bewegen en gezondheid", 8 november 2007, Vrije Universiteit Amsterdam.