Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling : een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten

Author: Detmar, S.B. · Wolff, M. de
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 868521
Keywords: Ontwikkeling · Kinderen · Interventies · Gemeenten · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling èn de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste adviezen te voorzien en bijvoorbeeld snel in te grijpen bij beginnende problematiek, kan de ontwikkeling van een kind bijgestuurd worden. Zo wordt voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. De eerste 1000 dagen staan volop op de nationale en lokale agenda. Met het actieprogramma Kansrijke Start heeft het kabinet extra geld vrijgemaakt om de ontwikkeling van kinderen in de eerste 1000 dagen te ondersteunen. Het gaat hierbij met name om kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Met de extra financiering worden prachtige doelen nagestreefd zoals een betere voorbereiding op de zwangerschap, minder onbedoelde zwangerschappen, een betere voorbereiding op het ouderschap en meer steun voor (aanstaande) kwetsbare ouders. Op lokaal niveau moeten deze doelen concreet vorm krijgen in het verbeteren van samenwerkingsafspraken en het verbeteren van het preventieve aanbod van gemeenten. Deze literatuurverkenning biedt een up-to-date overzicht van de kennis rond de 1e 1000 dagen. Wat weten we over de vroege ontwikkeling van kinderen, wat zijn risico- en beschermende factoren en welke interventies en programma’s zijn beschikbaar in Nederland. Met dit overzicht beogen we beleidsmakers op diverse niveaus te ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes met betrekking tot samenwerking en het aanbieden van interventies die de vroege ontwikkeling in de eerste 1000 dagen versterken.