Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Knelpunten bij de behandeling van infertiliteit van Turken en Marokkanen

Author: Korfker, D. · Pal-de Bruin, K. van der · Detmar, S. · Buitendijk, S.
Type:report
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven · KvL
Identifier: 275565
Report number: KvL/P&Z 2008.056

Abstract

Dit rapport beschrijft een kwalitatieve inventarisatie van knelpunten bij de behandeling van Turkse en Marokkaanse paren met vruchtbaarheidsproblemen. Ter vergelijking zijn ook Nederlandse paren onder behandeling voor vruchtbaarheidsproblemen geïnterviewd. De vraagstelling was welke knelpunten er zijn en of de knelpunten van allochtone groepen verschillen van de knelpunten ervaren door Nederlanders. Deze vraagstelling werd zowel vanuit het perspectief van de artsen als vanuit het perspectief van de patiënten onderzocht.