Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trombose : je moet er meer van weten : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO

Author: Smith, P.
Type:book
Date:1987
Publisher: Friese Pers Boekerij B.V.
Place: Drachten
Institution: Gaubius instituut TNO
series:
TNO info-reeks.
Identifier: 32423
Keywords: Health · Hart- en vaatziekten · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Pathology · Thrombosis