Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bemiddelbaarheid van het bestand van arbeidsongeschikten

Author: Besseling, J.J.M.
Type:article
Date:2003
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 2, 11, 43-47
Identifier: 276846
doi: doi:10.1007/BF03073843
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsdeskundigen

Abstract

Het Guo heeft met een pilot onder WAO'ers en WAZ'ers de bemiddelbaarheid onderzocht. De vraag is of dankzij de werkwijze van de pilot "verborgen arbeidscapaciteit" gevonden kan worden in het Guo-bestand. De pilot is door ingehuurde arbeidsdeskundigen op de vijf kantoren van het Guo uitgevoerd. Van de 257 onderzochte dossiers bleek dat één persoon mogelijk bemiddelbaar is. Onbekend is of voor deze persoon ook daadwerkelijk een bemiddelingstraject is gestart. Men is vooral niet bemiddelbaar omdat men werkt (41%) of omdat de arbeidsdeskundige tot de conclusie komt dat de gezondheid onvoldoende is (35%). Hoewel het nadrukkelijk wel de opzet was om een deel van de personen die als medisch 80-100 is beoordeeld, op te roepen, is dat niet of nauwelijks gebeurd. De resultaten van de pilot worden vergeleken met andere pilots bij Gak en SFB, en blijken iets ongunstiger te zijn.