Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Een exploratief kwalitatief onderzoek naar het begrip zelfmanagement in de ouderenzorg

Author: Alpay, L.L. · Jansen, Y.J.F.M.
Type:article
Date:2011
Source:TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 3, 89, 63-64
Identifier: 812807
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid

Abstract

Minisymposium van het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011, Duurzaam Gezond gehouden 6 en 7 april De Meervaart Amsterdam