Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen : paper symposium 2001: een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001

Author: Vuuren, C.V. van · Smit, A.A.
Type:book
Date:2001
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274352
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Vrouwenarbeid · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Statistisch onderzoek · Gezondheidszorg

Abstract

In deze paper van parallelsessie 2.1 'Participatie: scholing, zorg en arbeidsplicht' op het Symposium 2001 "Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001" komt het thema "Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen" aan de orde. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen neemt al enige jaren fors toe. Maar ook het ziekteverzuim en de instroom van vrouwen in de WAO stijgen. Het probleem van het verzuim en de hoge WAO-instroom van vrouwen is complex. Veel factoren spelen hierbij een rol. Een bekende factor zijn de verschillen in werkomstandigheden tussen mannen en vrouwen. Er zijn aanwijzingen dat minder grijpbare factoren, zoals opvattingen, attituden en rolpatronen van zowel de vrouwen, hun sociale omgeving, bedrijfsartsen en werkgevers ook een belangrijke rol spelen en elkaar hierbij versterken. In deze paper wordt op grond van enkele recente onderzoeken ingegaan op deze moeilijk vast te stellen factoren. Speciale aandacht wordt hierbij geschonken aan de sector Zorg en Welzijn.